Anbefalet, 2019

Redaktørens Valg

Zejula
Sporanox Injection
Siden blev ikke fundet

Methadose Oral Concentrate

Lægemiddelbeskrivelse

METHADOSE ™ Oral Concentrate
(methadonhydrochlorid) oral koncentrat USP)

METHADOSE ™ sukkerfri oralt koncentrat (methadonhydrochlorid) oral koncentrat USP)
farvestoffri, sukkerfri, ikke-smagsstoffer

ADVARSEL

LIFE-THREATING RESPIRATORY DEPRESSION, LIFETREATING QT PROLONGATION, ACCIDENTAL INGESTION, MISBRUG POTENTIALE INTERAKTIONER MED DRUGER, DER BERØRER CYTOCHROME P450 ISOENZYMER OG BEHANDLING FOR OPIOIDADDIKTION

Livstruende respiratorisk depression

Respirationsdepression, herunder dødelige tilfælde, er blevet rapporteret under initiering og omdannelse af patienter til metadon, og selv når lægemidlet er blevet anvendt som anbefalet og ikke misbrugt eller misbrugt (se ADVARSLER). Korrekt dosering og titrering er vigtig, og METHADOSE bør kun ordineres af sundhedspersonale, der er vidende om anvendelsen af ​​methadon til afgiftning og vedligeholdelsesbehandling af opioidafhængighed. Overvåg for respirationsdepression, især under indledningen af ​​METHADOSE eller efter en dosisforøgelse. Den højeste respiratoriske depressive virkning af methadon forekommer senere og vedvarer længere end den maksimale farmakologiske virkning, især i den indledende doseringsperiode (se ADVARSLER).

Risici ved samtidig brug med benzodiazepiner eller andre CNS-depressiva

Samtidig brug af benzodiazepiner eller andre centralnervesystemers (CNS) depressiva, herunder alkohol, er en risikofaktor for respirationsdepression og død (se pkt. ADVARSLER og FORHOLDSREGLER).

  • Reserve samtidig behandling med benzodiazepiner eller andre CNS-depressiva hos patienter i metadonbehandling til dem, for hvem alternativer til benzodiazepiner eller andre CNS-depressiva er utilstrækkelige.
  • Følg patienterne for tegn og symptomer på respirationsdepression og sedation. Hvis patienten er synligt beroliget, skal du vurdere årsagen til sedation og overveje at forsinke eller udelade daglig dosering af metadon.

Livstruende QT-forlængelse

QT interval forlængelse og alvorlig arytmi (torsades de pointes) er opstået under behandling med methadon (se pkt. ADVARSLER). De fleste tilfælde involverer patienter, der behandles for smerte med store, flere daglige doser methadon, selvom der er rapporteret tilfælde hos patienter, der modtager doser, der almindeligvis anvendes til vedligeholdelsesbehandling af opioidafhængighed. Nøje overvåge patienter med risikofaktorer for udvikling af forlænget QT-interval, en historie med hjerteledningsabnormiteter og dem, der tager medicin, der påvirker hjerteledningen for ændringer i hjerterytmen under initiering og titrering af METHADOSE (se ADVARSLER).

Tilsigtet indtagelse

Utilsigtet indtagelse af METHADOSE, især af børn, kan resultere i dødelig overdosering af methadon (se ADVARSLER).

Misbrug, misbrug og omledning af opioider

METADOSE indeholder methadon, en opioidagonist og det kontrollerede stof i Schedule II med misbrugsansvar svarende til andre opioide agonister, lovlige eller ulovlige (se ADVARSLER).

Interaktioner med lægemidler, der påvirker cytochrom P450-isoenzymer

Samtidig brug af METHADOSE med alle cytokrom P450 3A4-, 2B6-, 2C19-, 2C9- eller 2D6-hæmmere kan resultere i en stigning i plasmakoncentrationen af ​​metadon, hvilket kan forårsage potentielt dødelig respirationsdepression. Desuden kan seponering af samtidig anvendte cytokrom P450 3A4 2B6-, 2C19- eller 2C9-induktorer også resultere i en stigning i metadonplasmakoncentrationen. Følg patienterne nøje for respirationsdepression og sedation, og overvej dosisreduktion med eventuelle ændringer af samtidig medicin, der kan resultere i en stigning i metadonniveauet (se pkt. ADVARSLER og Narkotikainteraktioner).

Betingelser for distribution og anvendelse af metadonprodukter til behandling af opioidafhængighed

Til afgiftning og vedligeholdelse af opioidafhængighed skal metadon administreres i overensstemmelse med de behandlingsstandarder, der er citeret i 42 CFR afsnit 8, herunder begrænsninger ved ukontrolleret administration (se DOSERING OG ADMINISTRATION).

BESKRIVELSE

METHADOSE ™ Oral Concentrate (methadonhydrochlorid oral koncentrat USP) indeholder methadon, en opioidagonist, og er tilgængelig som et kirsebærsmagasinet koncentreret til oral administration. METHADOSE ™ sukkerfri oralt koncentrat (methadonhydrochlorid oral koncentrat USP) er et farvestof, sukkerfrit, ikke-tilsat væskekoncentrat af methadonhydrochlorid til oral administration. Hvert flydende koncentrat indeholder 10 mg methadonhydrochlorid pr. Ml.

Methadonhydrochlorid er kemisk beskrevet som 3-heptanon, 6- (dimethylamino) 4,4-diphenyl-, hydrochlorid. Methadonhydrochlorid er et hvidt, i det væsentlige lugtfri, bittert smagende krystallinsk pulver. Det er meget opløseligt i vand, opløseligt i isopropanol og i chloroform og praktisk talt uopløseligt i ether og i glycerin. Det er til stede i METHADOSE som den racemiske blanding. Methadonhydrochlorid har et smeltepunkt på 235 ° C, en pKa på 8,25 i vand ved 20 ° C, en opløsning (1 del pr. 100) pH mellem 4,5 og 6,5, en partitionskoefficient på 117 ved pH 7,4 i octanol / vand. Dens strukturformel er:

C21H27NEJ • HCI MW = 345,91

Andre ingredienser af METHADOSE oral koncentrat: kunstig kirsebærsmag, vandfri citronsyre, FD & C Rød nr. 40, D & C rød nr. 33, methylparaben, poloxamer 407, propylenglycol, propylparaben, renset vand, natriumcitratdihydrat, saccharose.

Andre ingredienser af METHADOSE sukkerfri oralt koncentrat: vandfri citronsyre, renset vand, natriumbenzoat.

Populære Indlæg 2019

Nyheder - lopressor
Nyheder - Gris Peg

Populære Kategorier

Top